Kørselsfradraget et hævet med tilbagevirkende kraft.
Kørselsfradraget et hævet med tilbagevirkende kraft. Foto: Shutterstock
27. april 2022

Kørselsfradraget hæves på grund af de høje benzinpriser

Skatterådet har tirsdag den 26. april besluttet at hæve satserne for både kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse på grund af de stigende brændstofpriser.

Har du samlet mellem 25 og 120 kilometer til og fra arbejde, får du et fradrag på 2,16 kroner per kørt kilometer. Det er en stigning på 18 øre. Stigningen på kørselsfradraget gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2022.

Også satsen for befordringsgodtgørelse hæves, så virksomheder kan godtgøre udgifter til erhvervsmæssig kørsel for 3,70 kroner per kilometer. Det er en stigning på 19 øre. Stigningen på befordringsgodtgørelsen er ikke med tilbagevirkende kraft.

Kørselsfradraget er ikke afhængigt af dit transportmiddel, kun antallet af kilometer.

Fradraget beregnes ud fra din faktiske rute
Det er alene afstanden mellem din officielle adresse (folkeregisteradresse) til dit job, der er afgørende. Du kan også få kørselsfradrag, hvis du kører sammen med en anden person, også selvom du ikke selv har nogle udgifter til transporten.

Fradraget skal beregnes ud fra den rute, du rent faktisk kører til og fra jobbet og ikke den kortest mulige rute. Hvis du kører en hurtigere rute, som er lidt flere kilometer end den korteste vej, så er det din faktiske rute, du skal bruge, når du skal beregne dit fradrag.

Hvis du opholder dig et andet sted end din sædvanlige bopæl, for eksempel i sommerhus eller hos familie eller venner, skal du beregne fradraget mellem dit opholdssted og arbejdsplads. Fradraget kan dog ikke være højere end fradraget mellem din sædvanlige bopæl og arbejdspladsen.

Hvis du kører i tog eller bus, er det stadig normalafstanden i bil, der gælder. Hvis du har afstikkere på din rute (henter kollegaer eller henter/bringer børn), skal du ikke regne de ekstra kilometer med.

Ikke ret til kørselsfradrag
Du kan få kørselsfradrag for alle typer af lønnet arbejde, også studiejob og løntilskudsjob.

Men du kan IKKE få kørselsfradrag, hvis:

  • din arbejdsgiver betaler transporten
  • du har fri bil til rådighed (firmabil)
  • du kører til og fra dit studie, da SU tæller ikke som løn
  • du kører til og fra et ulønnet praktikophold

Skatterådet

Skatterådet har 19 medlemmer. Rådet har kompetence til at fastsætte satser på eksempelvis kørselsfradraget.