Seniorklub Nordjylland

Seniorklubben Nordjylland under Serviceforbundet.

Kære medlemmer.


Seniorklubben i Nordjylland er en forening, der organiserer medlemmer af Serviceforbundet, der er overgået til efterløn, har opnået social pension og lignende.

Hvem er vi, hvad kan vi?

- gavne og fornøje,

- tilbyde oplysning, interessante foredrag og oplevelser samt

- socialt samvær.


Du behøver ikke miste kontakten til fagforening og kolleger, når du forlader arbejdsmarkedet for at gå på efterløn eller pension. Det betyder, at du bevarer dine medlemsrettigheder i henhold til forbundets love.


Alle efterlønsmodtagere og pensionister, som har bevaret deres medlemskab, kan deltage i seniorklubbens arrangementer.

I seniorklubben kan du møde tidligere kolleger ved arrangementer med forskelligt indhold, fx virksomhedsbesøg, udflugter, foredrag og arrangementer, hvor det mest handler om hyggen ved at være sammen.


Til alle vores arrangementer er også ægtefællerne velkommen.

Se vores program i listen herunder.

Kontakt din lokale klub for yderligere oplysninger.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Seniorklubben Nordjylland under Serviceforbundet

2021

Senior klubben forår 2021