Kontingent

Kontingent 2023

Efterlønsbidraget er af arbejdsdirektoratet for nuværende fastsat til kr. 531,00 pr. md. og skal kun betales såfremt man er tilmeldt ordningen. Når man når efterlønsalderen og har fået sit efterlønsbevis bortfalder efterlønsbidraget.  

Opsplitning af kontingentet gælder kun for A-medlemmer. Dette er det endelige kontingent men vi forbeholder os "ret til ændringer".

Opsplitning af kontingent

 Kontingent A-kasse kr. 490,00
 Kontingent Fagforeningen kr. 511,00
 Forsikring kr.  39,00 
 
 
 
 Kontingent for et A-medlem uden efterløn kr. 1040,00
 Efterlønskontingent kr.  531,00
 Kontingent for et A-medlem med efterløn  kr. 1571,00