Generalforsamling

Resume generalforsamling 2021.

Resume af generalforsamling afholdt den 22. september 2021 klokken 17.00 i Stadionhallens Restaurant, Aalborg Klokken 18.30 var der spisning, stegt flæsk med persillesovs og der var nok mad. 

Der var 79 fremmødte heraf 70 stemmeberettigede medlemmer, samt 4 gæster, Peter Johansen ESL, Bo Kjærulf formand for EFK København , Dennis Zarp formand for Ejendom Midtjylland og Carsten Jervild. Desuden deltog 5 pensionister. 

Resume: 

1. Velkomst ved formanden for fagforeningen Torben Knudsen En særlig velkomst til vore gæster. Forsamlingen sang NÅR JEG SER ET RØDT FLAG Forsamlingen mindedes de afdøde kollegaer. 

2.Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt. 

3. Peter Johansen formand for ESL blev foreslået og valgt som dirigent, uden modkandidat. 3 a Valgt som referent uden modkandidat blev John Guldbæk, Sundby Hvorup Boligselskab. 

4. Til stemmeudvalg valgtes Torben Sørensen Nørresundby Boligselskab, Niels Bek Alabu Bolig og Søren Jensen Plus Bolig. De blev valgt uden modkandidater. Der var 70 stemmeberigtige. 

5. Dirigenten Peter Johansen oplæste dagsordenen, og konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Dagsordenen blev enstemmigt godkendt. 

6. Der var ingen der ønskede protokollen fra sidste år oplæst. Enstemmigt godkendt. 

7. Formanden Torben Knudsen kom i bestyrelsens beretning bl.a. ind på: Det er en speciel dag i dag, det er dejligt at se de mange fremmødte medlemmer og nu vi igen kan afholde generalforsamling. Det var noget andet for 1,5 år siden da landet blev nedlukket pga Corona. Der blev afholdt 1. maj arrangement i 2019, i år 2020 og 2021 blev det aflyst. I 2020 var der mange faglige sager, som gav mange penge i kassen pga de boder arbejdsgiverne måtte betale. I perioden har vi fået ny adresse nemlig Vestre Havnepromenade 1B,1. 9000 Aalborg. Vi har et godt samarbejde med Min A-Kasse. Der er mistet medlemmer i perioden pga udlicitering, folk der er gået på pension og ingen genansættelser. 20 medlemmer er mistet netto. På et ekstraordinært delegeret møde blev det bestemt at udtræde af Serviceforbundet. Vi træder ud pr. 31-12-2023. Uddannelsen som ejendomsservicetekniker kører fint, der starter 18 nye elever her i efteråret. Medlemshvervning er nødvendigt, så er der en kollega der ikke er medlem af fagforeningen, så ret henvendelse til fagforeningen. Vores blad A-Nøglen er udsendt for sidste gang, i fremtiden bliver nyheder og oplysninger sendt på mail, hjemmeside og Facebook. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

8. Kassereren Jan Simonsen gennemgik det udleverede regnskab for år 2019-2020. Overskud for 2019-2020 er på kr. 445.137,- Der var ingen revisor påtegninger. 

9. Budget 2021 blev gennemgået af kassereren Jan Simonsen. 

10. Jan Simonsen blev genvalgt uden modkandidat for tre et halvt år. a. Karsten Møller, Alabu bolig og Jens Jensen, Thisted Bolig blev genvalgt for halvandet år, uden modkandidater. Som suppleant blev Kaj Brander, Boligselskabet Lejerbo genvalgt for halvandet år, uden modkandidat. b. Kim Bech, Boligforeningen Himmerland, Steen Rask Thorstensen, Hasseris Boligselskab og John Guldbæk Sundby Hvorup Boligselskab blev genvalgt for et halvt år, uden modkandidater. Som suppleant blev Søren Jensen Plus Bolig blev genvalgt for et halvt år, uden modkandidat. c. Til bilagskontrollant blev Torben Pedersen, Sundby Hvorup Boligselskab genvalgt for et halvt år, uden modkandidat. d. Jan Poulsen, Nørresundby Boligselskab, blev nyvalgt som bilagskontrollant for halvanden år, uden modkandidat. e. Som bilagskontrollantsuppleant blev Michael Jørgensen, Sundby Hvorup Boligselskab, nyvalgt uden modkandidat. f. Karsten Møller, Alabu Bolig, blev genvalgt som fanebærer uden modkandidat. g. Til fanebærersuppleant valgtes Torben Knudsen uden modkandidat. 

11. Orientering fra Landssammenslutningen ved formand for ESL Peter Johansen, han kom b.la. ind på: Udmeldelse af Serviceforbundet. Det ser ud til at vi bliver et selvstændigt forbund under FH. At det er en mærkelig tid vi har levet under det sidste års tid pga. Corona. Det går ufatteligt godt, for tiden, beskæftigelsesmæssigt og økonomisk for Danmark. Vedrørende en faglig sag vedr. Fritvalgsordningen. Man kan vælge 2 fridage og kun 2 fridage! Betaler et boligselskab ikke pension ind til Pension Danmark for de ansatte, koster det en bod til ESL. Vedrørende uddannelsesfonden, alle medlemmer har ret til 7 dages efteruddannelse årligt, betalt af uddannelsesfonden. Til sommeren 2022 trækker kasserer i ESL Robert Andersen sig for at gå på pension. Den 5. og 6. oktober 2021 er sidste gang vi deltager i en kongres under Serviceforbundet. 

12. Formanden Torben Knudsen rundede generalforsamlingen af med: at det er dejligt at der igen kan afholdes klubmøder og jeg kan komme og møde medlemmerne på arbejdspladserne. Det er første gang vi her fra fagforeningen deltager med alle 7 bestyrelsesmedlemmer til kongressen. Opfordre til at deltage i efterårets møder rundt omkring i området, her deltager Pension Danmark. 

Der var 3 fl rødvin til Karsten Møller for 10 års jubilæum i bestyrelsen. Der var 3 fl rødvin til Torben Knudsen for 10 års jubilæum som formand for fagforeningen. Der var 2 fl rødvin til Peter Johansen for at styre generalforsamlingen. 

Mødet slut 18.20

Næste generalforsamlingen 24 marts 2022.