07. juni 2017

Møde for tillidsvalgte.

Møde for tillidsvalgte

 

Bestyrelsen for afdeling Nordjylland havde onsdag den 7. juni 2017 indkaldt til møde for afdelingens tillidsvalgte.

Der var 32 fremmødte samt Peter Johansen og Robert Andersen fra ESL.

Formanden for fagforeningen Torben Knudsen bød alle velkommen, og orienterede bla. om:

At følge overenskomstens protokollat (bilag 3) vedrørende godkendelse og koordinering af særlige jobtræningsforløb.

Der er mange faglige sager. Afdelingens medlemstal er uændret omkring 700 medlemmer. Vi ser tiden an, vedr. flytte kontor til 3F lokaler. Effektivisering. Ungdomselever. Der er penge i en pulje til frit valgs kurser – fra positivlisten se:

 http://e-s-l.dk/Kompetencefonden.aspx.

 

Nu var det formanden for ESL Peter Johansen der orienterede kort om overenskomstsituationen. Husk at stemme!

 

 Robert Andersen, næstformand i ESL orienterede om arbejdsmiljø, herunder afgørelser af sager vedr. overvågning af ansattes mail, gps, TV, telefon og nøglebrikker. Hvis en arbejdsgiver skal kunne bruge overvågning, skal der være en grund! Og hver enkelt medarbejder skal underrettes. Der er 6 ugers varsel ved indførelse af overvågning. Det er af hver enkelt grund eller ting, der skal overvåges. Husk at indskrive det i personalepolitikken.

Generalforsamling

Vigtige nyheder

Generalforsamling.

Resumé af generalforsamling afholdt den 15. marts 2018 klokken 19.00 i Stadionhallens Restaurant, Aalborg Forud for...

Læs mere her