Konference for tillidsvalgte.

Bestyrelsen for afdeling Nordjylland havde indbudt de tillidsvalgte til en to dages konference den 16. og 17. februar 2017 på Hotel Jutlandia i Frederikshavn. Vi var 22 som deltog i kurset. Der var flere nye tillidsvalgte som deltog.

Formanden for ESL Peter Johansen startede første dagen. Det var om faglige sager. Peter gav et kort oplæg, og derefter var der gruppearbejde om sagerne. Det gav os et godt indblik i hvordan og hvor mange faglige problemstillinger der er. Efter gruppearbejdet var der en grundig gennemgang sagerne.

På anden dagen var det Henrik Lindhagen fra Alka forsikring som gennemgik/orienterede om de kollektive forsikringer vi har gennem medlemskabet af Serviceforbundet. Alle der er medlem af forbundet har en gruppelivsforsikring. Alle kan til vælge en kollektiv fritidsulykkesforsikring med en hjemrejsedækning, hvis du skulle blive syg på ferien. Der er et særligt tilbud på indboforsikring for unge under 30 år. Se mere på: www.alka.dk og klik på Serviceforbundet.

Herefter var der arbejdsmiljø på programmet. Formanden for Ejendom Nordjylland Torben Knudsen kom med et oplæg om arbejdsmiljø. Dette oplæg blev grundig behandlet i grupperne og fremlagt til sidst.

Peter Johansen orienterede til slut om de for nylig afsluttede overenskomstforhandlinger i Industrien.

Vi kom langt omkring og kurset styrkede netværket blandt os.

Det vil bestyrelsen helt sikkert gentage, måske allerede næste år.

02. november 2016
1

Vigtige nyheder

Generalforsamling.

Resumé af generalforsamling afholdt den 15. marts 2018 klokken 19.00 i Stadionhallens Restaurant, Aalborg Forud for...

Læs mere her