Adresse:
Steen Billesgade 17 st
9000 Aalborg 

Tlf: 70 15 04 10


Åbningstider
Man - Ons:  9:00 - 14:00 
Torsdag: 9:00 - 16:30 
Fredag: 9:00 - 12:00 Identitet

Ejendomsfunktionærernes fagforening i Nordjylland (EFN) er en fagorganisation. EFN er et fagligt fællesskab som arbejder for bedre løn og arbejdsforhold for alle der har med ejendomsservice at gøre.

Vi  er stiftet den 1. april 1987 som en sammenlægning mellem Nordjyllands afdelingen i Frederikshavn og afdelingen i Aalborg.

Vores Værdier

 • Vi hjælper -oplyser og værner om medlemmerne på en saglig og troværdig måde.
 • Vi er respekteret af vore samarbejdspartnere.
 • Vi er ærlige og troværdige.
 • Vi er faglig kompetente.
 • Vi er solidariske overfor medlemmerne.
 • Vi er ydmyg overfor opgaven.
 • Afdelingen har pt. ca. 700 aktive medlemmer samt 150 aldersmedlemmer.
 • Afdelingen dækker området fra Skagen, ned til Hobro, Hadsund-syd, samt Thisted. Mod vest op til Løgstør, Ranum, Farsø og Aalestrup. Det vil sige store dele af Region nordjylland.
 • Afdelingskontoret er beliggende i Aalborg, hvor vi bor til leje ved Service forbundet i nogle gode og velbeliggende lokaler. Kontorets bemanding består af en fuldtids valgt formand, samt deltids valgt kasserer.
 • Når man kommer ind på kontoret i Steen Billes gade , bliver man modtaget af Service forbundets sekretær, Laila Isaksen som kan vejlede medlemmerne når det drejer sig om a-kasse spørgsmål eller udfyldelses af diverse skemaer og formularer. 
 • Får medlemmerne så store problemer at afdelingen ikke kan løse dem, har vi vores Landssammenslutning, som gerne hjælper om nødvendigt og er det heller ikke nok, står Service forbundet parat med hele deres store ekspertise.

Vedtægter

Vigtige Nyheder

Medlemsmødei Skagen

Medlemsmøde i Skagen Bestyrelsen for Ejendom Nordjylland havde indkaldt til medlemsmøde i Skagen tirsdag den 1. november 2016...

Læs mere her